AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

Gaziantep Fikri Mülkiyet Patent Tescil Marka Kahraman Hukuk Bürosu Avukatı


(MARKA-PATENT-HAKSIZ REKABET DAVALARI)


     Günümüzde; hızla gelişen Dünyamızla birlikte görünen eserlerinin korunması kadar; geçmişte varlığı fazla hissedilmeyen ancak global Dünya düzeninde fikri eserlerinde korunması büyük yoğunluk kazanmış ve önemi her geçen gün artarak büyüyen bir hukuk dalına dönüşmüştür. Ülkemizde FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) Markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname, patentlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararname gibi özel kanun ve kararnameler ile Marka-Patent ve diğer fikir ürünlerine özel korumalar getirilmiştir.

     Kahraman Hukuk Bürosu olarak kadrosunda bulunan uzman Marka-Patent Vekilleri ile Gerek TPE (Türk Patent Enstitüsü) nezdinde tescil-itiraz gibi her türlü hukuki işlemler gerçekleştirilirken aynı zamanda Mahkemeler nezdinde haksız rekabet başta olmak üzere marka-patent mevzuatından kaynaklanan davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.


Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında Verilen Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmetleri


a)Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer sınaî mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması


b)Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takibi


c)Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması


d)Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması


e)Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması


f)İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi


g)İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi


h)Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi


ı)İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi