KAHRAMAN HUKUK BÜROSU

AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN / AV. FETHİ KAHRAMAN

Tel: 0(342) 321 27 17 - 0(342) 321 27 16

Kahraman Hukuk Bürosu Facebook Sayfası

Anasayfa

Hakkımızda

Faaliyet Alanları

Makaleler

Vekaletname Bilgileri

İletişim

MİRAS HUKUKU


     Miras Hukuku;Miras bırakanın terekesi olan mirasının paylaşımı ve intikali için önem arz etmektedir.Özelikle mirasçılardan mal kaçırmaya yönelik olarak yapılan gizli bağışlama niteliğinde olan satış işlemleri ile yine veraset ilamı çıkartılması, miras taksim sözleşmelerinin yapılması gibi miras davaları ve işlemlerine ilişkin;Kahraman Hukuk Bürosu tüm deneyim ve enerjisi ile müvekkillerin yanında olmakta;gerek uzlaşı noktasında gerekse dava ve intikal noktasında doğabilecek her türlü hukuki itilaf ve sorunlara ilişkin avukatlık hizmeti vermektedir.


Miras Hukuku Kapsamında Verilen Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri


a)Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi


b)Miras bırakanın terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamının veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi


c)Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, tenkis, miras sebebiyle istihkak davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması


d)Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri