KAHRAMAN HUKUK BÜROSU

AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN / AV. FETHİ KAHRAMAN

Tel: 0(342) 321 27 17 - 0(342) 321 27 16

Kahraman Hukuk Bürosu Facebook Sayfası

Anasayfa

Hakkımızda

Faaliyet Alanları

Makaleler

Vekaletname Bilgileri

İletişim

MAKALELER

             

     Av.Uğur Hakan Kahraman tarafından Ulusal Düzeyde Hakemli Hukuk Dergilerinde yayınlanmış olan eser ve makalelerden bazıları şunlardır;

               

A)Alacaklının Temerrüdü;Legal Hukuk Dergisi Aralık 2010 96.Sayısı


B)Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Neden Koşulu;Legal İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:30 2011 yılı


C)Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler; Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:29 2011 Yılı


D)Tanınmış Markanın Korunması;Gaziantep Barosu Dergisi;Nisan 2013 Sayı:1


E)Entegre Devre Topoğrafyası ve Korunması; Gaziantep Barosu Dergisi; Ekim 2014 Sayı: 2